Medjugorje wara wieħed u għoxrin sena - L-Istorja kif inhi


Ġabra fil-qosor tal-ktieb
Medjugorje after twenty-one years – The Definive History”  ta' Michael Davies
Dwar ir-raba’ edizzjoni tal-ktieb, l-isqof tal-lum, Dr. Ratko Peric, kiteb hekk:
“Inti ktibt b’konvinzjoni Kattolika u b’sinċerità Nisranija … jidher ċar ħafna li inti mmexxi minn xewqa għall-verità fl-istħarriġ tiegħek f’dan il-fenominu ta’ Medjugorje…  Tlett kummissjonijiet episkopali kif ukoll il-Konferenza Episkopali kollha kemm hi diġà kienu konvinti li, mill-istħarriġ li kien sar sal-lum, huwa mpossibli biex jikkonfermaw li kien hemm xi manifestazzjoni u messaġġi sopranatturali f’Medjugorje, iżda qed jixxerrdu ħafna superstizzjonijiet.  Fil-ktieb tiegħek inti toqgħod fuq id-dokumenti uffiċċjali u fuq it-tagħlim tal-Knisja.  Hemm verżjonijiet bil-kotra li m’humiex eżatti dwar il-ġrajjiet imxerrdin madwar id-dinja, fuq kollox bil-ħidma u l-għajnuna ta’ dawk li qed jaqdu lil hekk imsejħa dehriet ta’ Medjugorje.”  
Dwar l-awtur – Michael Davies
Michael Davies twieled fl-1936 u trabba f’ Sommerset, l-Ingliterra.  Għalkemm nislu minn Wales, hu qeda dmiru bħala suldat ma’ Somerst Light Infantry matul l-emerġenza tal-Malaya, fil Kriżi tas-Suez, u fil-kampanja EOKA f’Ċipru.  Imbagħad, għal tletin sena huwa għallem fi skejjel kattoliċi sakemm irtira fl-1992.  Wara taha kompletament għall-kitba.  Hu kiteb artikli f’ġuranali kattoliċi, kull fejn hu mitkellem l-ilsien Ingliż.  Hu awtur ta’ sbatax il-ktieb u għexiren ta’ fuljetti dwar il-Fidi Kattolika, uħud minnhom ġew maqlubin f’kemm il-lingwa.  L-aħħar kitbiet tiegħu tal-bijografiji ta’ San Ġwann Fisher u tal-Kardinal Newman kienu mfaħħrin ħafna minn kull fejn hu mitkellem l-ilsien ingliż.  Cranmer’s Godly Order, ir-rendikont tiegħu tar-Riforma Ingliża, issa jinsab fis-sitt edizzjoni tiegħu.  Hu kien imur Ruma regolarment biex jitkellem mall-membri tal-Kurja, fosthom kardinali prominenti.  Hu ta’ lekċers madwar id-dinja saħansitra f'pajjiżi l-bogħod bħal-Filippini, l-Indja u n-Niġeria.  Huwa miet fil-25 ta’ Settembru 2004. 
Din il-website fiha s-sitt edizzjoni tal-ktieb bl-ingliż li jagħti l-aqwa rendikont ta’ min joqgħod fuqu tal-ġrajjiet li ilhom iseħħu mill-1981 ’l hawn f’Medjugorje ġewwa Herzegovina.  Il-mara ta’ Michael hija Kroata, u ibnu Adrian, li jitkellem biż-żewġ lingwi, għenu immense fit-traduzzjoni tal-materjal mill-oriġina bil-Kroat.  Matul l-aħħar għoxrin sena, iż-żewġ isqfijiet tad-Djoċesi ta’ Mostar-Duvno ħallewh jeżamina d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa.
Medjugorje wara wieħed u għoxrin sena
- L-Isorja kif inhi   minn Michael Davies
       Verżjoni ġdida – aġġornata  Mejju 2004
Ikklikkja hawn taħt: Updated version of Michael Davies' book Note: The updated text spans 217 pages and may take a short while to download, depending on your connection speed. Latest statement on Medjugorje from Bishop Ratko Peric "The Truth both frees us and binds us" - Bishop Ratko Peric 31st May 2004 Report of an interview with Bishop Ratko Peric after his Ad Limina visit to Pope Benedict XVI Bishop Ratko Peric's Confirmation sermon 15 June 2006. Laurentine Disinformations A new Commission for Medjugorje - Press Release 27 June 2008     The canonical status of Fr. Tomislav Vlašic - the story: http://www.cbismo.com/index.php?mod=vijest&vijest=228 (April 2009)  - Fra Tomislav Vlašic “Within the context of the Medjugorje phenomenon” : http://www.cbismo.com/index.php?mod=vijest&vijest=227 (April 2009)  - Bishop of Mostar's letter to Sr. Elvira of the Cenacolo Movement, and her reply: http://www.cbismo.com/index.php?mod=vijest&vijest=315 (April 2009)  - THE BISHOP OF MOSTAR'S LETTER TO THOSE IN CHARGE OF THE “OASIS OF PEACE” COMMUNITY IN MEDJUGORJE : http://www.cbismo.com/index.php?mod=vijest&vijest=318 (April 2009)  - Check out the Bishop of Mostar's webpage on Medjugorje for AUTHENTIC updates and information about this phenomenon:  http://www.cbismo.com/index.php?menuID=37     [Only certain articles on this page are available in English]. (April 2009)  - This is a recent directive in .pdf format to all the Priests in the Joliet Diocese (USA) regarding inviting "alleged" visionaries (including those from Medjugorje) into the parishes. From the Joliet Official Bulletin (JOB), April, 2009
New (July 2009)No comments:

Post a Comment